2018 April 25   ,   ١٠ شعبان ١٤٣٩   ,    چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷     
کد خبر : ۱۵۳۰۶ گروه : تولید و صادرات تاریخ انتشار :یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵
عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در دومین همایش مالی اسلامی تشریح کرد: پرده برداری از دو مدل عملیاتی برای اوراق اجاره

دکتر سید عباس موسویان با اشاره به اهمیت اوراق اجاره با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران از دو مدل برای این اوراق پرده برداری کرد

حجت الاسلام دکتر سید عباس موسویان عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار کشور امروز در دومین همایش مالی اسلامی با اشاره به این که امروزه یکی از چالشهای دولت، بدهیهائی است که به بخش خصوصی دارد و صاحبنظران اقتصادی معتقدند که تعیین تکلیف بدهی‌های دولت و پرداخت آن به پیمانکاران، شاه ‌کلید عبور از رکود فعلی اقتصاد ایران است گفت: انباشته‌شدن بدهی‌های دولت، ضمن کاهش توان پیمانکاران، امکان شروع پروژه‌های جدید که به توسعه اشتغالزایی و رشد تولید منجر می‌شود، را از بین می‌برد. به گفته وی در سال‌های گذشته به دلیل نبود بازار متشکل بدهی‌، اکثر بدهی‌های دولت به‌ صورت زنجیره‌ای به نظام بانکی و در ادامه به بانک مرکزی منتقل می‌شد. این روند دو پدیده در اقتصاد به همراه داشت؛ قفل‌شدن منابع بانکی به دلیل انجام نشدن تعهدات دولت و سپس رشد پایه پولی به دلیل استقراض دولت از بانک مرکزی که این دو پیامد زمینه‌ساز رکود تورمی در کشور شده است.

وی با اشاره به این که تشکیل بازار بدهی در ایران می‌تواند زمینه خروج غیرتورمی از رکود را فراهم آورد ادامه داد: در اقتصادهای متعارف، بازارهای بدهی (اوراق قرضه)، ناشرانی را که نیاز به تأمین مالی بلندمدت دارند به سرمایهگذارانی که قصد دارند وجوه خود را در اوراق با درآمد ثابت و دارای سررسید بلندمدت سرمایهگذاری کنند، مرتبط میکنند. به گفته موسویان یک بازار اوراق قرضه داخلی بلوغ یافته معمولاً با ایجاد فرصتهائی برای ناشران، طیف وسیعی از فرصتها را برای تأمین مالی دولت، شهرداری‌ها و بخش خصوصی ارائه میکند؛ همچنین بازار اوراق قرضه دولتی، بازاری برای اوراق بهادار قابل معامله است که از سوی دولت مرکزی منتشر شده است.

به گفته عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تمرکز اصلی این بازار روی اوراق قرضه دارای بازار ثانویه و با سررسید بلندمدت (معمولاً یک سال یا بیشتر) است. این اوراق قرضه معمولاً دارای کوپن هستند و در دورههای مشخصی (معمولاً سه ماهه تا سررسید) بهره پرداخت میکنند.

حجت الاسلام دکتر موسویان در ادامه افزود: در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه، اوراق قرضههای دولتی ستون فقرات بازارهای بدهی (اوراق با درآمد ثابت) را تشکیل می‌دهند. اوراق قرضههای دولتی معمولاً به پشتوانۀ اعتماد و اعتبار دولت نه به پشتوانۀ دارائیهای مالی یا فیزیکی منتشر میشوند. در کشورهای پیشرفته بالای ۱۰۰‌ درصد تولید ناخالص داخلی اوراق بدهی وجود دارد؛ البته در آن‌ کشورها دولت اگر بدهکار است خوش‌حساب هم هست درحالیکه در مورد ایران سهم بدهی‌های دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی بسیار پایین است و به ۳۰‌ درصد هم نمی‌رسد.

وی در خصوص بیان مسئله به صورت دقیق تر عنوان داشت: با توجه به ممنوعیت ربا در اسلام، امکان انتشار اوراق قرضه دولتی در ایران وجود ندارد، از اینرو اندیشمندان اسلامی راهکارهای جایگزین ارائه نمودهاند. یکی از ابزارهای مالی جایگزین، انتشار اوراق بهادار اسلامی است که برای تأمین مالی دولتها، شهرداری‌ها و شرکتها می‌توان از آن استفاده کرد. به عقیده این متفکر حوزه اقتصاد اسلامی دولتها برای تأمین کسری بودجه خود و یا تسویه دیون خود میتوانند با انتشار اوراق بهادار اسلامی و کسب نقدینگی، کسری بودجه خود را تأمین یا دیون خود را تسویه نمایند. دولت می‌تواند با توجه به نوع نیاز و سررسید پرداخت بدهی انواعی از اوراق بهادار اسلامی منتشر نماید که به مهمترین آنها اشاره می‌شود

دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در خصوص راهکارهای پرداخت بدهی استقراض از بانک مرکزی و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه در چارچوب اسناد خزانه اسلامی و اوراق بهادار اسلامی (صکوک) اشاره داشت که خود به اوراق مشارکت ، اوراق اجاره ، اوراق منفعت ، اوراق سلف و اوراق مرابحه اشاره داشت.

وی در خصوص اوراق اجاره گفت: اوراق بهادار با نام قابل نقل و انتقال است که نشان‌دهندۀ مالکیت مشاع دارندۀ آن در دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره است. انواع قراردادهای اجارة مورد قبول در انتشار اوراق اجاره عبارت است از: اجاره به شرط تملیک، و اجاره با اختیار فروش دارایی در سررسید اجاره با قیمت معین، همچنین بر اساس بند ب ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به دولت اجازه داده شده جهت تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکتهای دولتی «اوراق اجاره» منتشر نماید. به گفته موسویان طبق قانون بودجه سال 1394، به دولت اجازۀ انتشار 10‌ هزار ‌میلیارد تومان اوراق اجاره داده شده است.  درهمین راستا بازار سرمایه از طریق تبدیل بدهی‌های دولت به اوراق بهادار می‌تواند نقش کلیدی در تسویه بدهی‌های دولت داشته باشد.

وی در خصوص مدل های عملیاتی اوراق اجاره گفت: با توجه به محدودیتهای دولت در انتقال دارائیهای خود جهت انتشار اوراق اجاره و نیز آمادگی طلبکاران دولت برای در اختیار نهادن دارائی خود به دولت جهت انتشار اوراق اجاره، دو مدل جدید جهت انتشار اوراق اجاره دولتی طراحی شده است. در مدل اول، طلبکار دولت دارائی خود را بهصورت فروش نسیه به دولت واگذار میکند. سپس دولت روی آن اوراق اجاره تامین مالی منتشر می‌کند. سپس نهاد واسط دارائی را برای استفاده به طلبکار اجاره میدهد. طلبکار باید اجارهبها پرداخت کند ولی چون از دولت بابت فروش نسیه دارائی طلب دارد، پرداخت اجارهبهای استفاده از دارائی را به دولت حواله میدهد. در مدل دوم، طلبکار دولت دارائی خود را بهصورت فروش نقد به سرمایه گذاران واگذار میکند و بر اساس مدل متداول اوراق اجاره تامین مالی انجام میدهد. سپس نهاد واسط دارائی را برای استفاده به دولت اجاره به شرط تملیک میدهد. آنگاه دولت در قرارداد اجاره به شرط تملیک دومی به طلبکار واگذار می‌کند و طلبکار با دولت بدهی‌های همدیگر را تهاتر می‌کنند.

وی در خصوص نتیجه گیری در مورد این دو مدل سازی عنوان داشت: انباشت بدهی دولت به پیمانکاران، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و بانک مرکزی یکی از چالشهای اصلی دولت در شرایط فعلی است.  راهکارهای متداول برای تسویة بدهیها مانند استقراض از بانک مرکزی علاوه بر اینکه دارای اشکالاتی است، پاسخگوی حجم انبوه بدهیهای دولت نیست بنابراین باید به دنبال راهکارهای جدید بود. از جمله این راهکارها میتوان به تأمین مالی دولت از طریق بازار سرمایه اشاره نمود. این عضو کمیته فقهی سازمان بورس افزود: ابزارهای مختلفی برای تأمین مالی دولت از طریق بازار سرمایه وجود دارد که یکی از این ابزارها اوراق اجاره دولتی است. مدل متداول اوراق اجاره به دلیل آنکه مستلزم انتقال دارائی از بانی (دولت) به واسط میباشد و انتقال اموال دولت بهلحاظ قانونی مقدور نیست، برای تأمین مالی دولت مناسب نیست بنابراین باید این مدل اصلاح و تعدیل شود.

ارسال خبر به ديگران

نام شما:
ايميل شما:
ايميل گيرنده:
توضيح:
کلیدواژه ها : اوراق اسلامی     |     اوراق اجاره     |     عباس موسویان     |     انجمن مالی اسلامی     |     بدهی دولت     |     همایش     |     صکوک     |    
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
نظر شما :
مشاهده نظرات
علیرضا :: یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵ - ۱۶:۳۴:۵۲
خیلی جالبه. دقیقاً این ابزارها بمثابه اینه که کسی بخواد سر خودش رو کلاه بگذاره. من از دولت طلبکارم. میام دارایی خودم رو به صورت فروش نسیه به دولت واگذار می کنم و دولت هم روی این دارایی اوراق اجاره منتشر میکنه بعد من همون دارایی رو که مثلاً بصورت نسیه فروخته بودم رو اجاره میگیرم و اجاره بهاش رو پرداخت می کنم ولی چون از دولت طلبکارم اجاره رو میزارم روی دوش دولت. این یعنی چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟همش به این دلیل این مسیر اینطور پیچیده شده که بگیم نرخ بهره وجود نداره و اگر چیزی میگیریم بابت اجاره یک دارایی فیزیکی هست ولی در واقع چنین چیزی نیست و همه با هم ی توافقی پشت پرده انجام داده ان و به صورت صوری میاین ی قراردادهایی با هم می بندن . بابا این همون اوراق قرضه هستش و لا غیر.
شما قبلا به این نظر رای داده اید
0
0
پاسخ به نظر
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
نظر شما :
آخرین اخبار
پربیننده ترین اخبار
دیگر رسانه ها
اجرای سیاست استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات ناممکن است
اجرای سیاست استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات ناممکن است خوانساری : اجرای سیاست اخیر دولت در تاکید استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات باید گفت که این امر در عمل ناممکن است چرا که عمده صادرات ایران به کشورهای همجوار صورت می پذیرد و به دلیل مشکلات ...
یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ |
یادداشت
نظرسنجی
54.162.173.119
بزرگترین چالش صادراتی کشور در حال حاضر چیست؟ارسال
تلگرام
=
قیمت ارز
نام قیمت زنده درصدتغییر مبلغ تغییر کمترین بیشترین
قیمت سکه و طلا
نام قیمت زنده کمترین بیشترین
نرخ لایبور و یوریبور
euriborRate euriborPercentage euriborDate
liborRate liborPercentage liborDate
آب و هوا
۳۲۰ تریلیون تومان سرمایه گذاری در ۱۱ ماه
مدیر کل دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری مناطق آزاد خبر داد: ۳۲۰ تریلیون تومان سرمایه گذاری در ۱۱ ماه در ۱۱ ماهه ی اول سال ۱۳۹۶ رقمی بالغ بر ۳۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری تحقّق یافته و نیز ۲۰۲۴ هزار مجوز سرمایه گذاری صادر شده است
یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ |
مبانی سرمایه داری
مبانی سرمایه داری

کتاب مبانی سرمایه داری با بررسی سرمایه‏ داری از دو دیدگاه بالا به پایین و پایین به بالا، ارائه ...
تلگرام
ارسال خبر به ديگران

نام شما:
ايميل شما:
ايميل گيرنده:
توضيح: