2018 June 23   ,   ١٠ شوّال ١٤٣٩   ,    شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷     
کد خبر : ۹۵۲۱ گروه : آموزش تاریخ انتشار :یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

برای انجام مراحل گوناگون صادرات موارد زیر باید رعایت شوند:

 • ارزیابی كالاهای صادراتی گاهی در محل كارخانه و یا در انبار واحد تولید كننده كالا بنا به درخواست ذینفع انجام می پذیرد.
 • صدور سند ترخیص كالا با توجه به تفكیك سرویس ارزیابی صادرات از واردات در كمترین زمان ممكن انجام میگیرد.
 • خروج كالا از كشور بدون بازبینی و كنترل مجدد و با اعتماد به صادركننده انجام می پذیرد .
 • كالاهای سریع الفساد از قبیل میوه و تره بار (و در صورت لزوم سایر كالاها حسب مورد ) بدون تخلیه در انبار و بصورت حمل یكسره و یا بر روی وسیله حمل ارزیابی و صادر میشوند.

از پیامدهای مثبت اختصاصی شدن برخی گمركات به صادرات كالاهای غیرنفتی می توان وجود كارشناسان و مأموران مجرب در این گمركات را نام برد كه به دلیل داشتن تخصص لازم و كافی ، كارهای گمركی را با سهولت بیشتری انجام میدهند. همچنین در كلیه گمركات كشور،‌انجام امور صادرات كالاهای غیرنفتی به هر صورت بر سایر امور اولویت خواهد داشت ونیز سرویس ارزیابی مخصوص صادرات ایجاد گردیده است.

 

گمركات تخصصی ویژه صادرات كالاهای خاص

 • 1.پوست و سالامبور : گمرك جنوب تهران
 • 2. فرش دستبافت : گمركات غرب تهران ، شیراز، مشهد ، تبریز، زاهدان، كرمانشاه، اصفهان ، ارومیه ، بوشهر ، همدان ،كرمان ، مهرآباد ، بندرعباس ، جنوب تهران ، سهلان
 • 3.زعفران : گمركات مشهد ، یزد، نمایشگاهها، غرب تهران ، مهرآباد و شیراز
 • 4.پسته : گمركات كرمان، رفسنجان ، غرب تهران ،سهلان ، جنوب تهران ، شیراز، بندرعباس ، سیرجان ،مشهد ، تبریز اصفهان

نكات مهم :

 • 1. صادركننده ملزم به ارائه گواهی مبدأ به گمرك نمی باشد.
 • 2. حذف ارزیابی كالاهای صادركنندگان خوشنام با تأیید اتحادیه مربوطه مگر درموارد مشكوك
 • 3. آزمایش كالاهای صادراتی بعد از صدور كالا در گمركاتیكه كه فاقد آزمایشگاه هستند.
 • 4. صدور كالاهای دارای علامت استاندارد تحت ضوابطی بدون نیاز به ارائه گواهی استاندارد.
 • 5. ارزیابی كالای صادراتی در صورتیكه صاحب كالا كتبأ تقاضا نماید می تواند در خارج از محوطه گمركی در محل انبارهای ملكی یا استیجاری یا عمومی رسمی صاحب كالا صورت پذیرد . صادرات كالا از محل ورود موقت به دلیل نیاز به مطابقت كالای صادره با وارده از شمول این بند خارج می باشد.
 • 6. گمركات صادراتی در موقع بارگیری كالاهای صادراتی نسخه ای از سند حمل (بارنامه یا راهنمامه CMR) صادره توسط حامل را اخذ و به اظهارنامه خروجی الصاق و لاك و مهر كرده و نگهداری نمایند.
 • 7. در متن اظهارنامه های صادراتی ارزش كالا به دو صورت عددی و حروفی درج و پرفراژ بر روی پروانه های صادراتی خواهد شد.
 

صادرات موقت

كالاهاییكه برای انجام منظوری، موقتی به خارج از كشور ارسال و پس از انجام منظور مورد نظر اعاده میشود، صادرات موقت نامیده میشود.

بخش اول :
 كالاهای ایرانی كه به منظور تعمیر یا تكمیل یا برای شركت در نمایشگاهها به خارج از كشور ارسال و پس از انجام منظور اعاده میشوند.

 از كالای مشمول این بخش ، خروج هر نوع كالای مجاز (تولید داخل یا وارداتی ) بصورت موقت نیاز به اخذ تعهدنامه ارزی نمی باشد و می توان با رعایت مقررات مربوطه و با تنظیم اظهارنامه و اجازه خرج برای تعمیر یا شركت در نمایشگاه اقدام به صدور كالا نمود. در صورتیكه كالای مورد نظر برای مصرف داخلی وارد كشور شده باشد لازمست مجوز صدور قبلأ از وزارت بازرگانی اخذ شود. هرگاه كالا از انواع ممنوع الصدور یا غیرمجاز باشد پس از كسب اجازه از گمرك ایران در دو مورد اقدام به صدور موقت كالا نمود. در مورد كالای صادراتی موقت ماشین آلات و ابزار فنی كه به منظور تعمیر یا تكمیل به خارج از كشور به گمرك ارائه می گردد موافقت وزارت صنایع و معادن درخصوص عدم امكان تعمیر یا تكمیل درداخل كشور نیاز نمی باشد. صاحبان كالا باید اظهارنامه را در دو نسخه تنظیم و تسلیم گمرك نموده و سپس كالا مورد ارزیابی قرار می گیرد و اخذ سپرده نیز ضرورتی ندارد. بعد از خاتمه ارزیابی به بسته ها و محتویات آنها پلمپ گمرك الصاق و پروانه صادرات موقت صادر و در متن پروانه مدتی را كه (حداكثر 6 ماه ) بعد از انقضای آن كالا به كشور عودت داده شود قید وسپس در اختیار صاحب كالا جهت صدور قرار می گیرد.

تمدید پروانه صادرات موقت :
اگر منظور صاحب كالا از صادرات موقت در مدت اعتبار انجام نشود می تواند از گمرك صادركننده پروانه تقاضای تمدید كند . گمرك صادركننده پروانه به مدت سه ماه و مازاد بر آن تمدید مهلت با موافقت دفتر صادرات گمرك ایران می باشد.

 

بخش دوم : وسایط نقله

وسایط نقلیه از نوع لكوموتیو ،‌واگن، هواپیما و حتی كشتی متعلق به كشور ایران كه به طور منظم درخطوط بین ایران و كشورهای خارجی در حركت هستند مشمول عنوان صادرات موقت می باشند. این وسایل از انجام تشریفات تسلیم اظهارنامه صدورموقت و تودیع پیمان ارزی و سپرده گذاری معاف و صرفأ به تسلیم اظهارنامه اجمالی یا ارائه و تسلیم یك نسخه مانیفست در هر مسافرت اكتفا میشود. درخصوص وسایط نقلیه و حتی چهارپایان و وسایل غیرموتور به طور كلی و نیز وسایط نقلیه شخصی می بایست اظهارنامه موقت و پروانه خروج موقت صادر شود. پروانه صدور موقت وسایط نقلیه موتوری و غیرموتوری به مدت یكسال اعتبار داشته و پروانه صدور موقت وسایل نقلیه شخصی سه ماه اعتبار دارد. و در فاصله این مدت وسیله نقلیه مذكور می توان به دفعات رفت و آمد نماید كه در این مدت مراتب ورود و خروج در گمرك مرزی با قید تاریخ خروج و ورود پشت پروانه ثبت میشود. صدور پروانه خروج موقت وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری مذكور موكول به ارائه سند مالكیت و پروانه شناسایی صادره از نیروی انتظامی است. كلیه اسناد و مدارك قانونی وسیله نقلیه در پرونده ای كه در مورد بنام مالك اتومبیل و به منظور خروج موقت تنظیم می گردد تا عودت وسیله نقلیه نزد گمرك نگهداری میشود. وكالتنامه های دستی و قولنامه ها و اسناد انتقال غیررسمی فاقد اعتبار قانونی بوده و مورد پذیرش گمرك نمی باشد.

 

بخش سوم : ماشین آلات و تجهیزات

كلیه مؤسسات و شركت ها می توانند اقدام به صادرات خدمات فنی ومهندسی و اجرایی نمایند و می بایست حسب مورد تشخیص صلاحیت توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی شوند. و مؤسسات فاقد رتبه بندی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، توسط كمیته موضوع ماده 18 آیین نامه مقررات حمایتی دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی خواهد بود. موسسات و شركتهای صادركننده خدمات مجازند ماشین آلات و تجهیزات موردنیاز فعالیت خود را با ارائه قرارداد از مرزهای مجاز كشور طبق رویه صادرات موقت خارج كنند. گمرك موظف است برای خروج ماشین الات وتجهیزاتی كه صادرات قطعی آنها از كشور به هر شكل مجاز و یا مجاز مشروط می باشد (چنانچه برای اقلام مجاز مشروط مجوز لازم اخذ شده باشد) هیچگونه سپرده یا تضمینی مطالبه نكند. خروج موقت ماشین آلات و تجهیزاتی كه صادرات قطعی آنها غیرمجاز می باشد و در مواردی كه مجوزهای لازم برای اقلام مجاز مشروط اخذ نشده باشد ، منوط به اخذ سفته توسط گمرك، معادل ارزش صادراتی اقلام مذكور می باشد. كمیته ماده 18 آیین نامه مذكور متشكل از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی ، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجرایی ذیربط و عنداللزوم تشكل صنفی – تخصصی مربوط در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم می نماید:‌

 • الف – تشخیص صلاحیت مؤسسات و شركتهای فاقد رتبه بندی
 • ب – تعیین نوع و میزان قابل خروج مصالح، تجهیزات و ماشین الاتی كه صادراتشان (دایمی یا موقت ) نیاز به مجوز دارد و با مشكل صدور مجوز از طرف دستگاههای اجرایی ذیربط روبرو شده اند.
 • پ – تعیین میزان ارزی قابل بازگشت هر قرارداد و همچنین نحوه بازگشت ارز حاصل از صدور كالاهایی كه در چارچوب قرارداد به صورت قطعی از كشور خارج شده اند.
 • ت – تعیین نوع و میزان مصالح،‌ تجهیزات و ماشین آلاتی كه به منظور ایجاد پایگاه یا شعبه، توسط مؤسسات و شركتهای آیین نامه بصورت قطعی،‌قابل خروج از كشور می باشند.

امور مربوط به صادرات خدمات فنی ومهندسی در چارچوب آیین نامه اجرایی ماده 117 قانون برنامه سوم توسط وزارت بازرگانی (مركز توسعه صادرات ایران) پیگیری و انجام میشود. (بابت ماشین آلات و تجهیزات و ابزار موردنیاز)

بخش چهارم:
دامهایی كه برای تعلیف به طور موقت از كشور خارج میشوند مشمول عنوان صادرات موقت بوده و در ورود از پرداخت حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض معاف می باشند . نتایج دامهای مذكور كه در مدت تعلیف بوجود آمده اند نیز در بازگشت از پرداخت وجوه مزبور معاف است. تشریفات خروج و معاودت این دامها تابع مقررات آیین نامه مخصوص تعلیف اغنام و احشام مصوب هیئت وزیران می باشد.

 

كارت بازرگانی

مبادرت به امر صادرات بصورت تجاری مستلزم داشتن كارت بازرگانی است كه توسط اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن صادر و به تأیید وزارت بازرگانی می رسد.كارت بازرگانی سندی است كه به موجب آن می توان اقدام به صادرات و واردات كالا نمود و بنام متقاضیان اعم از اشخاصی حقیقی (ایرانی و غیرایرانی) ، اشخاص حقوقی صادرمی گردد. صادركنندگان كالا و خدمات دارای كارت بازرگانی باشند یا نباشند در طول اجرای برنامه سوم توسعه (بند ب ماده 113) مشمول پرداخت عوارض و مالیات علی الحساب نخواهند بود. كلیه شركتهای تعاونی كارت بازرگانی خود را صرفأ از اتاقهای تعاون جمهوری اسلامی ایران دریافت می نمایند.

 

موارد معافیت از داشتن كارت بازرگانی

 • 1. شركت تعاونی مرزنشینان برای ورود كالاهای موردنیاز خانوارهای مرزنشین طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده و صدور كالا در ازای كالاهای وارداتی
 • 2. ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی كه بین سواحل ایران و سایر كشورها در تردد هستند، برای ورود كالاهای موردنیاز خانواده خود به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده
 • 3. پیله وران برای ورود كالاهای قابل ورود مورد نیاز استان خود و استانهای همجوار در صورت اخذ كارت پیله وری و مجوز ورود ازاداره بازرگانی شهر یا استان مربوط
 • 4. كارگران ایران شاغل در خارج از كشور در صورت داشتن كارنامه شغلی از وزارت كار و امور اجتماعی طبق فهرست مربوط به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده
 • 5. كالاهایی كه ورود و صدور آنها به تشخیص گمرك برای فروش می باشند.
 

ملاك تجاری بودن كالا

كالاهایی كه به تشخیص گمرك ایران برای فروش، وارد یا صادر می گردند، اعم از اینكه به همان شكل یا پس از انجام عملیات (تولیدی، تفكیك و بسته بندی) به فروش برسند تجاری تلقی خواهند شد.

 • الف – نمونه های تجاری و تولیدی و نمونه برای بررسی و آزمایش در حدی كه می تواند نمونه تلقی شود به تشخیص گمرك ایران .
 • ب – ماشین آلات ، تجهیزات ، اجزاء و قطعات مربوط مورد نیاز واحدهای تولیدی فاقد كارت بازرگانی كه در مواقع لزوم در حد نیاز خود با تشخیص وزارت بازرگانی رأسأ وارد می نمایند.
 • پ – عملیات ورود و صدور كالا توسط دستگاههای اجرایی دارای ردیف بودجه منطبق با وظایف و در جهت نیل به اهداف آن دستگاه با اطلاع وزارت بازرگانی كه برای تأمین نیاز و نیل به اهداف عمومی آن دستگاه انجام میشود. در موارد خاص كه وزارت بازرگانی تشخیص میدهد ورود كالا برای عملیات تجاری است ضمن توقف جریان ، مراتب را به هیئت دولت گزارش می نماید.
 • ت – صدور كالا توسط صادركنندگان مبتدی برای یك دوره حداكثر 6 ماهه در آغاز كار با مجوز وزارت بازرگانی
 • ث – وسایل و ملزومات مورد نیاز واحدهای تحقیقاتی ، علمی , پزشكی ، آموزشی،‌ آزمایشگاهی، كاتالوگ ، بروشور، كتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری كالا، نقشه های فنی و نمونه های فاقد بهای ذاتی، كالاهای مورد نیاز پیمانكاران ومشاوران با تشخیص وزارت بازرگانی .
 

تقسیم بندی كالاهای صادراتی

كالاهای صادراتی و وارداتی به سه گروه تقسیم میشوند‌:

 • 1. كالای مجاز – كالایی است كه صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به كسب مجوز ندارد.
 • 2. كالای مشروط – كالایی است كه صدور یا ورود آن با كسب مجوز امكان پذیر است.
 • 3. كالای ممنوع – كالایی است كه صدور یا ورود آن به موجب شروع مقدس اسلام (به اعتبار خرید و فروش یا مصرف ) و با به موجب قانون ممنوع گردد.

به موجب بخشنامه شماره 7904208 مورخ 17/3/79 اداره كل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی،‌صادرات كلیه اقلام (تولید داخلی) به استثناء اقلام یارانه ای - اقلام دامی یا نباتی كه جنبه ذخایر ژنتیك یا محافظت محیط زیست دارند – اشیاء عتیقه و میراث فرهنیگ – پنبه ،‌پوست خام ، سالامبور ، وت بلو،‌ كرك خام بزی، فرآورده های نفتی ، الكیل بنزن و محصولات پتروشیمی – شمش مس، شمش آلیاژهای مس ، كاتد و آند مس، شمش فولاد و شمش آلومینیوم ، قراضه و ضایعات فلزی ، جوبه هر شكل ،‌دانه های روغنی، خوراك طیور،‌ پوكه آمپول و سرنگ .دولت می توان بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور بعضی ازكالاها را ممنوع نماید.

 

فهرست كالاهای ممنوع الصدور

 • 1. به موجب بند 1 مصوبه قانون شورای انقلاب مصوب 22/10/58 صدور هرگونه اشیاء عتیقه و هنری از كشور ممنوع است . این ممنوعیت شامل تابلو و آثار هنرهای تجسمی معاصر (مربوط به پنجاه سال اخیر) نمیشود.
 • 2. صدور هیزم وذغال چوب ممنوع است.
 • 3. صدور انواع قالی و قالیچه كه با الیاف مصنوعی یا مخلوطی از استاندارد و آنهایی كه تار و پودشان از الیاف مصنوعی باشد ممنوع است.
 

نحوه صدور كتب، نشریات، فیلم، نوار ،‌تابلو نقاشی و سایر آثار فرهنگی هنری

صدور و كتب و نشریات ، فیلم و نوار كه نشر و پخش آنها در كشور ممنوع نیست مجاز است. صدورتابلو نقاشی و سایر اثار فرهنگی با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز می باشد. خروج اقلام فرهنگی زیر تا سقف یك تن، نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ندارد :
   1. كتاب به زبان فارسی و غیرفارسی
   2. پوستر
   3. بروشور
   4. كارت ویزیت
   5. جزوه های درسی
   6. تقویم دیواری و جیبی
   7. كارت پستل
   8. لیبل
   9. متون تبلیغاتی فرهنگی
خروج آثار صوتی و تصویری و رایانه ای ، شامل نوار كاست ،‌نوار DVD، CD، VHS و نیز آثار مكتوب ،‌شامل كتاب و مطبوعات بصورت همراه مسافر بدون اظهارنظروزارت پست و تلگراف و تلفن و با رعایت سایر مقررات از مرزهای كشور به خارج، بلامانع است. خروج آثار صوتی به خارج از كشور از طریق پست نیاز به مجوز وزارت پست و تلگراف و تلفن ندارد.

 

خروج كالا برای شركت در نمایشگاه خارجی

برگزاری نمایشگاه به نام جمهوری اسلامی ایران در خارج از كشور و همچنین برگزاری نمایشگاه بین المللی در داخل كشور به منظور معرفی و عرضه محصولات و فرآورده های ایرانی و خارجی منوط به كسب مجوز از وزارت بازرگانی و برگزاری نمایشگاه نظامی منوط به كسب مجوز از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است. كالاهایی كه با مجوز وزارت بازرگانی به میزان متعارف به منظور عرضه در نمایشگاههای خارجی ، به خارج از كشور ارسال می گردد بدون مطالبه كارت بازرگانی و مجوز صدور و بدون سپرده پیمان ارزی با رعایت سایر مقررات ،‌قابل خروج از كشور می باشند.

ارسال نمونه كالا :‌
ارسال كالا اعم از ساخت داخل یا خارج بعنوان نمونه تجاری، یا برای آزمایش ، تجزیه یا تعمیر در صورتیكه حجم تجاری نداشته و از انواع ممنوع الصدور شرعی یا قانونی نبوده و از نوع عتیقه نیز نباشد بدون مطالبه كارت بازرگانی و مجوز صدور بلامانع است و مازاد بر آن با كسب مجوزهای لازم و رعایت مقررات مربوط میسر خواهد بود. در صورتیكه خروج كالا از این طریق در رابطه با كالاهایی درمجموع بصورت یك جریان تجاری درآید وزارت بازرگانی می تواند فهرست آن كالاها را برای جلوگیری از خروج آنها به گمركات اعلام نماید.

 

صدور كالا از طریق پست

ارسال كالا از طریق پست با جنبه غیرتجاری به استثنای كالاهایی كه شرعأ یا قانونأ ممنوع الصدور هستند بدون مطالبه كارت بازرگانی ومجوز صدور به هر میزان از لحاظ قیمت با رعایت سایر مقررات مجاز است. چنانچه خروج برخی كالاها از این طریق بصورت یك جریان تجاری درآید وزارت بازرگانی می تواند فهرست كالاهای مذكور را برای جلوگیری از خروج آنها به گمرك اعلام نماید.
   تبصره- سقف میزان كالای خارجی قابل ارسال از طریق پست حداكثر 80 دلار برای هر نفر خواهد بود.

 

مقررات مربوط به محمولات ومراسلات پست بین المللی

مرسولات پستی به كلیه اشیاء اطلاق میشود كه بر طبق قوانین پستی داخل یا بین المللی توسط پست قبول،‌مبادله و توزیع میشود.
مرسولات پستی دو نوع است : مراسلات وامانات
مراسلات پستی عبارت است از نامه ، كارت پستی مطبوعات، بسته های كوچك، نمونه های تجارتی،‌ فنوپست نوار و صفحه پرشده و همانند و مطبوعات برجسته مخصوص نابینایان
امانات پستی عبارتست از كلیه بسته های پستی به استثنای نامه و كارت پستی كه از لحاظ وزن بسته بندی و كرایه پستی تابع شرایط خاصی بوده و معمولأ مخصوص بسته هایی با وزن تا 20 كیلوگرم به طریق زمینی و با وزن تا 10 كیلوگرم به طریق هوایی می باشد.

 

نظارت و بررسی گمركی مراسلات ارسالی به خارج از كشور

كلیه مراسلات ارسالی به خارج از مشمول بررسیهای گمركی هستند باید فرمهای مربوطه برای امانات كه توسط فرستندگان تكمیل میشود ،همراه باشد. فرمهای یاد شده كه اظهارنامه های گمركی مرسولات پستی تلقی و بررسی گمركی براساس آن انجام میشود توسط ادارات پست در اختیار فرستندگان قرار داده میشود. در نقاطی كه واحد گمركی تشكیل شده است نمایندگان گمرك در باجه های پستی مرسولات پستی مشمول مقررات گمركی را نظارت می كنند واین نظارت با زدن مهری كه از طرف گمرك تهیه شده بر روی مرسولات پست اعمال و مشخص میشود. در نقاطی كه واحد گمركی وجود ندارد مأموران پست به نیابت از طرف گمرك مراسلات و امانات را قبول و به دفاتر پست ارسال می دارند.

تجدید ارزیابی امانات و مراسلات پستی :
نمایندگان گمرك مرسولات قبول شده را با توجه به فرمهای مربوطه همراه آنها كنترل و در صورت مشكوك بودن می توانند بازكردن آنها را جهت تطبیق محتوی بسته با فرم همراه مرسوله را از مأمور پست دفتر مبادله بخواهند در صورت مشاده خلاف می توانند بسته را برگشت داده و در صورت ممنوع الصدور بودن ضبط و طبق مقررات مربوطه اقدام نمایند.

 

كالای همراه مسافر خروجی

مسافران خروجی اعم از اینكه ایرانی باشند یا خارجی ، می توانند علاوه بر وسایل سفر و لوازم شخصی ، كالاهای ایرانی به هر میزان و كالای غیرایرانی تا سقف مقرر در آیین نامه مسافران ورودی (80 دلار) را همراه ببرند مشروط برآنكه هر دو گروه كالا جنبه تجاری پیدا نكند.

 • تبصره 1 – خروج اشیاء عتیقه وكتب خطی ممنوع است.
 • تبصره 2 – خارجیانی كه بطور رسمی در ایران به كار یا تحصیلات حوزوی یا دانشگاهی اتشغال دارند در پایان كار یا تحصیل می توانند لوازم منزل خود را در حد متعارف بدون ارائه مجوز یا كارت بازرگانی از كشور خارج نمایند.

مسافرین عازم خارج كشور،‌ مجازند كلیه كالاهای ساخت داخل كه جنبه تجاری نداشته باشد به استثنای موارد زیر را به همراه خود از گمركات خارج نمایند.

 • 1. خروج فرش دستبافت به همراه مسافر ، تا سقف بیست متر مربع، مجاز بوده و محدودیتی از نظر تعداد قطعات فرش همراه مسافر در سقف متراژ ذكر شده ، وجود نخواهد داشت.
 • 2. خروج فرش دستبافت به همراه مسافر به كشور امارات متحده عربی و سایر كشورهای حوزه خلیج فارس ،‌در سقف مندرج در بند 1 بلامانع است.
  • تبصره – خروج فرش همراه مسافر به مقصد كشورهای زیارتی عراق، سوریه و عربستان سعودی كماكان ممنوع می باشد.
 • 3. خروج فرش همراه مسافر،‌ علاوه بر مرزهای هوایی، از مرزهای زمینی و دریایی نیز مجاز می باشد.
 • 4. خروج فرشهای نفیس ، عتیقه و یا سایر اشیای مشابه كه جنبه میراث فرهنگی داشته باشد، به همراه مسافر ممنوع است.
 • 5. اقلام ساخته شده از طلا و نقره ، مشمول مقررات خاص خود می باشد.
 • 6. خروج اقلام صنایع دستی به اسثنای فرش دستباف به همراه مسافر بلامانع است.
 • 7. خروج خشكبار به همراه مسافر بلامانع است به استثنای پسته كه به ازای هر گذرنامه حداكثر 10 كیلو و زعفران كه به ازای هر گذرنامه حداكثر یكصد گرم مجاز بود.
 • 8. محدودیت فوق به استثنای بندهای 4 و 5 شامل جهانگردانی كه دارای گذرنامه خارجی می باشند نمیشود.
  • تبصره – در صورتیكه كالاهای همراه جهانگردان خارجی ،در مقیاس تجاری باشد ، خروج آن در برابر ارایه اعلامیه فروش ارز به سیستم بانكی بلامانع خواهد بود. به موجب بند 7 مصوبه شماره 80698/ت 19476 مورخ 28/12/76 هیئت وزیران (وزارت بازرگانی مجاز است نسبت به اعمال محدودیت در خروج آن دسته از كالاهای همراه مسافر كه به صادرات رسمی كشور لطمه می زنند، اقدام نماید. )

تصویب نامه هیئت وزیران، در خصوص نحوه ومیزان كالاهای قابل خروج توسط اتباع خارجی به شماره 28530/ت 24890 هـ مورخ 19/6/80

 • 1. خروج كالاهایی كه پیمان سپاری ارزی ندارند به هر میزان به همراه هر تبعه خارجی مجاز است.
 • 2. خروج كالاهایی كه پیمان سپاری ارزی دارند تا میزان یك هزار دلار به همراه هر تبعه خارجی مجاز است.
 • 3. كالاهای یارانه ای از شمول این مصوبه مستثنی بوده و دستورالعمل اجرایی این تصویبنامه توسط وزارت بازرگانی تهیه و ابلاغ می گردد.

دستورالعمل اجرایی تصویبنامه شماره 28530/ت 24890 هـ مورخ 19/6/80 هیئت وزیران

 • 1. خروج كالاهایی كه مشمول پیمان ارزی نیستند به هر میزان به همراه هر تبعه خارجی با رعایت سقف غیرتجاری بدون ارائه كارت بازرگانی و بدون مجوزهای متداول برای صادرات بلامانع می باشد.
  • تبصره – كالاهای یارانه ای از شمول این بند مستثنی می باشد.
 • 2. خروج كالاهایی كه مشمول پیمان ارزی است براساس تصریح بند 2 مصوبه، فقط به میزان ارزش 1000 دلار ، بدون ارائه كارت بازرگانی و اخذ مجوزهای مقرر،‌ متوسط هر تبعه خارجی مجاز خواهد بود.
 • 3. مبنای ارزیابی كالاهای قابل خروج، با استفاده از نرخهای مندرج در لوحهای فشرده (CD) مركز توسعه صادرات می باشد،‌ در مواردی كه در لوح مذكور قیمت كالا وجود نداشته باشد براساس ارزیابی گمرك ایران ،‌عمل خواهد شد.
 • 4. خروج كالاهای یارانه ای و اساسی و كالاهای موضوع بخشنامه شماره 7904208 مورخ 17/3/79 اداره كل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی از شمول این بخشنامه خارج است.
 • 5. بدیهی است خروج اشیاء عتیقه و كتب خطی و همچنین كالاهایی كه صادرات آنها از نظر شرعی و یا قانونی ممنوع است مشمول این دستورالعمل نمی باشد.

دستورالعمل اجرایی صادرات همراه مسافر به جمهوری های مشترك المنافع (CIS)
موضوع بند 24 تصویبنامه شماره 35985/ت 20035 هـ مورخ 3/6/77 هیئت محترم وزیران
ماده 1 – توریستها و اتباع كشورهای مستقل مشترك المنافع كه به جمهوری اسلامی ایران مسافرت می نمایند مجاز خواهند بود برابر مقدار ارزی كه به سیستم بانكی كشور اظهار و اعلامیه ارزی دریافت داشته اند،‌اقدام به خروج كالاهای مجاز صادراتی به همراه خود از كشور نمایند.

 • تبصره یك – خروج كالا تا سقف 1000 دلار توسط واجدین شرایط ماده یك نیاز به اظهار به سیستم بانمكی كشور و دریافت اعلامیه ارزی ندارد.
 • تبصره دو – نرخ خرید ارزی مسافرین فوق ، قیمت ارز واریزنامه ای در روز قبل (نرخ صادراتی + قیمت واریزنامه در بازار بورس) خواهد بود.
 • تبصره سه – خروج كالا همراه مسافر به هر میزان نیاز به مجوز و گواهیهای رایج ندارد.
 • تبصره چهار – خروج كالاهای صادراتی مجاز برای مسافرین كشورهای CIS نیاز به ارائه كارت بازرگانی ندارد.
 • تبصره پنج – مبنای ارزیابی كالاهای همراه مسافر ،‌نرخهای مصوب كمیته دائمی قیمت گذاری كالاهای صادراتی مستقر در مركز توسعه صادرات ایران می باشد.
 • تبصره ش – در زمان خروج كالا ، در هر مورد كه نرخ مصوب اعلام نگردیده باشد جهت جلوگیری از بروز هرگونه مشكل برای مسافرین ،‌تعیین نرخ برعهده گمرك مربوطه می باشد.

ماده 2 – مسافران ایرانی عازم كشورهای مستقل مشترك المنافع (CIS) مجاز به خروج كالاهای مجاز صادراتی به همراه خود به میزان 500 دلار می باشند. خروج كالا بیش از این مبلغ تنها زمانی مجاز است كه با ارز منشأ خارجی و طبق اعلامیه ارزی بانكهای ارزی صورت پذیرد.

 • تبصره یك – ترددهای مرزی نیز شامل مقررات فوق می باشد.
 • تبصره دو – خروج اینگونه كالاها به هر میزان نیاز به ارایه مجوز و گواهیهای رایج صادرات ندارد.
 • تبصره سه – مبنای ارزیابی كالاهای همراه مسافر ،‌نرخهای مصوب كمیته دایمی قیمت گذاری كالاهای صادراتی مستقر در مركز توسعه صادرات ایران می باشد.

ماده 3 – گمرك ایران آمار صادرات مسافری را در سرفصل معین و به صورت ارزی، همه ماهه به همراه آمار صادرات غیرنفتی كشور اعلام خواهد نمد.

بخشنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص ایجاد تسهیلات برای خروج ادوات موسیقی ساخت داخل توسط مسافرین به شماره 1926/12 مورخ 1/4/79
خروج كلیه سازها و ادوات موسیقی (ساخت داخل ) از تاریخ اول تیرماه سال جاری توسط مسافرین عازم به خارج از كشور،‌از نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بلامانع خواهد بود. در صورت مواجهه مأمورین گمرك با مواردمشكوك به ارزشمند بودن از نظر میراث فرهنگی،‌مراتب را به سازمان میراث فرهنگی كشور اعلام و نظر آن سازمان را در هر مورد، اختصاصأ جویا شوند.

بخشنامه بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ضوابط خروج مصنوعات طلا و نقره توسط اشخاص جهت مصارف غیرتجاری (همراه مسافر) به شماره ن / 2018 مورخ 12/6/70

 • 1. خروج زیورالات شخصی همراه مسافر ،‌حداكثر تا میزان 150 گرم از انواع مصنوعات طلا مجاز خواهد بود. چنانچه زیورآلات موردبحث مزین به سنگهای گرانبها از قبیل الماس، زمرد و برلیان باشد،‌ نبایستی وزن نگین ، منصوب به آنها از اجزاء قیراط (كمتر از قیراط) تجاوز كند.
 • 2. خروج مصنوعات و ظروف نقره بعنوان هدیه و سوغات توسط مسافر حداكثر تا میزان سه كیلوگرم مجاز می باشد . مشروط بر اینكه اشیاء مذكور از زمره آثار فرهنگی وتاریخی محسوب نگردد.

ضوابط ناظر بر صادرات كالاهای مشمول اجرای اجباری استاندارد :‌

 • 1. فهرست كالای مشمول اجرای اجباری استاندارد برای صادرات
  • الف – كلیه محصولات صنعتی كه تولید و عرضه آنها در داخل كشور ،‌مشمول اجرای اجباری استاندارد می باشد.
  • ب – شش قلم كالای كشاورزی شامل : پسته و مغزپسته ، كشمش، زیره ،‌زعفران، خرما و برگه زردآلو
 • 2. ضوابط ناظر بر اجرای استانداردهای اجباری كالاهای صادراتی
  • الف – برای صادرات كالای ردیف (الف – 1 ) كه دارای علامت استاندارد ایران باشند، ارائه گواهینامه دیگری از مؤسسه استاندارد ضرورت ندارد. در صورتیكه تولید كنندگان كالاهای مذكور ،‌در مراحل دریافت پروانه كاربرد علامت استاندارد ایران باشند، برای هر محموله صادراتی خود،‌می توانند از ادارات كل استاندارد استان محل گواهینامه انطباق با استانداردملی ایران را دریافت نمایند.
  • ب – در صورتیكه خریدار خارجی ، كالا را براساس استاندارد كشور مقصد و یا استاندارد كشور دیگری سفارش داده باشد،‌ارائه تأییدیه انطابق كالا با استاندارد مذكور كه توسط یكی از شركتهای بازرسی تأیید صلاحیت شده این مؤسسه و یا شركت بازرسی تعیین شده از سوی خریدار،‌ صادر شود كافی است و نیازی به ارائه گواهینامه دیگری از سوی مؤسسه استاندارد نخواهد بود.
  • ج – در موارد زیر نیاز به ارائه گواهینامه استاندارد نمی باشد :‌
   • - صادراتی كه از طریق اعتبار اسنادی مورد پذیر نظام بانكی صورت می گیرد (غیر از روغن موتور و روغنهای صنعتی)
   • - كالاهایی كه از طریق مرز هوایی صادر میشود (غیر از زعفران)
   • - كالاهایی كه صادركنندگان نمونه سالهای 77-78 و 79 و صرفأ در حوزه تخصصی خود،‌طبق اعلام مركز توسعه صادرات ایران، صادر می نمایند تا پایان دوره اعتبار كارت صادركننده نمونه .
   • - كالاهایی كه برای بازاریابی یا ارائه در نمایشگاه های خارجی از كشور با تأیید مركز توسعه صادرات ایران صادر میشوند.
   • - دارندگان كارت عضویت در اتحادیه صادركنندگان پوست، سالامبور و چرم ایران و اتحادیه صادركنندگان روده ایران ،‌جهت صادرات كالاهای تحت پوشش آن اتحادیه ها (از قبیل پوست، سالامبور و روده) نیاز به ارائه گواهی استاندارد ندارند.
   • - صدور كالاهای مشمول اجرای اجباری استاندارد ،‌ جهت بازاریابی یا ارایه در نمایشگاههای خارجی از كشور با تأیید مركز توسعه صادرات ایران، نیاز به گواهینامه استاندارد ندارد.

درخصوص ضرورت كنترل محموله های صادراتی مشمول مقررات اجباری استاندارد در گمركات

 • 1. تاریخ اعتبار پروانه كاربرد علامت استاندارد ایران
 • 2. جعلی نبودن پروانه كاربردعلامت استاندارد (موارد مشكوك از استاندارد استانها استعلام گردد)
 • 3. اعلام تاریخ انقضای مصرف شماره ، پروانه بهره برداری،‌ علامت استاندارد ایران بر روی كالا و بسته بندی مناسب.
 • 4. در صورت نداشتن پروانه كاربرد علامت استاندارد معتبر، ارائه گواهی صادراتی از شركتهای بازرسی مورد تأیید مؤسسه یا ادارات كل استاندارد استانها ضروری است.

ارسال خبر به ديگران

نام شما:
ايميل شما:
ايميل گيرنده:
توضيح:
کلیدواژه ها : قوانین صادرات     |     مراحل صادراتی     |     آموزش صادرات     |    
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
نظر شما :
مشاهده نظرات
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
نظر شما :
آخرین اخبار
پربیننده ترین اخبار
دیگر رسانه ها
۳۰ درصد از تسهیلات بانک به حوزه انرژی و آب اختصاص یافت
۳۰ درصد از تسهیلات بانک به حوزه انرژی و آب اختصاص یافت دکتر علی صالح آبادی اعلام کرد: مانده تسهیلات این بانک تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری، ۲۰۴ هزار و ۳۰۸ میلیاردریال بوده که از این مقدار به میزان ۳۰ درصد آن به حوزه انرژی و آب اختصاص یافته است
چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ |
نظرسنجی
54.159.91.117
بزرگترین چالش صادراتی کشور در حال حاضر چیست؟ارسال
تلگرام
=
قیمت ارز
نام قیمت زنده درصدتغییر مبلغ تغییر کمترین بیشترین
قیمت سکه و طلا
نام قیمت زنده کمترین بیشترین
نرخ لایبور و یوریبور
euriborRate euriborPercentage euriborDate
liborRate liborPercentage liborDate
آب و هوا
گروه بندی کالاها و تخصیص ارز بر مبنای قابلیت ارزش گذاری آنها
مدیرعامل اگزیم بانک ایران در همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی پیشنهاد داد: گروه بندی کالاها و تخصیص ارز بر مبنای قابلیت ارزش گذاری آنها دکتر صالح آبادی: کالاها باید بر حسب قابلیت قیمت گذاری تفکیک و به کالاهایی که قابلیت قیمت گذاری دارند، ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شود
جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ |
مبانی سرمایه داری
مبانی سرمایه داری

کتاب مبانی سرمایه داری با بررسی سرمایه‏ داری از دو دیدگاه بالا به پایین و پایین به بالا، ارائه ...
تلگرام
ارسال خبر به ديگران

نام شما:
ايميل شما:
ايميل گيرنده:
توضيح: