با استفاده از لینک‌های زیر می‌توانید، به نسخه‌های مختلف RSS سایت دسترسی داشته‌باشید:
نوع RSS آدرس RSS
RSS آخرین اخبار http://eximnews.ir/rss
RSS صفحه اصلی http://eximnews.ir/rss-homepage
نوع RSS آدرس RSS
RSS سرویس آدرس RSS
بازار‌های مالی http://eximnews.ir/rss/tp/1
بازار‌های مالی > بورس http://eximnews.ir/rss/tp/75
بازار‌های مالی > بانک http://eximnews.ir/rss/tp/68
بازار‌های مالی > بیمه http://eximnews.ir/rss/tp/69
بازار‌های مالی > اقتصاد کلان http://eximnews.ir/rss/tp/70
اینفوگرافی http://eximnews.ir/rss/tp/76
فتوتیتر http://eximnews.ir/rss/tp/80
صادرات و واردات http://eximnews.ir/rss/tp/3
تجارت بین‌الملل http://eximnews.ir/rss/tp/16
کسب و کارهای نوین http://eximnews.ir/rss/tp/19
چندرسانه‌ای http://eximnews.ir/rss/tp/61
کلان http://eximnews.ir/rss/tp/4
سکه و ارز http://eximnews.ir/rss/tp/5
اصناف و تشکل‌ها http://eximnews.ir/rss/tp/6
قوانین http://eximnews.ir/rss/tp/7
مناقصه‌های بین‌المللی http://eximnews.ir/rss/tp/8
قوانین و مقررات http://eximnews.ir/rss/tp/9
آموزش صادرات و واردات http://eximnews.ir/rss/tp/10
صنعت http://eximnews.ir/rss/tp/11
صنعت > تولید http://eximnews.ir/rss/tp/77
صنعت > کشاورزی http://eximnews.ir/rss/tp/78
صنعت > انرژی http://eximnews.ir/rss/tp/79
صنعت > عمران http://eximnews.ir/rss/tp/12
فیلم http://eximnews.ir/rss/tp/13
صوت http://eximnews.ir/rss/tp/14
عکس http://eximnews.ir/rss/tp/17
یادداشت http://eximnews.ir/rss/tp/18
اقتصاد http://eximnews.ir/rss/tp/21
معرفی کتاب http://eximnews.ir/rss/tp/22
دیگر رسانه‌ها http://eximnews.ir/rss/tp/24