ربع سكه

 • رشد قیمت سکه و طلا در بازار

  رشد قیمت سکه و طلا در بازار

  بازار آزاد امروز (چهارشنبه)شاهد افزایش قیمت انواع سکه و طلا بود به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۵۸ هزار تومان رشد نسبت به روز گذشته ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان قیمت خورده بود.

 • کاهش ۱۶۰ هزار تومانی قیمت سکه

  کاهش ۱۶۰ هزار تومانی قیمت سکه

  بازار آزاد امروز(سه‌شنبه نهم آذرماه) شاهد کاهش قیمت انواع سکه و طلا بود به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۱۶۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قیمت خورده بود.

 • افزایش قیمت طلا و سکه

  افزایش قیمت طلا و سکه

  بازار آزاد امروز (دوشنبه) شاهد رشد قیمت انواع سکه و طلا بود به نحوی که قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۱۱۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته ۱۲ میلیون و ۷۴۰ هزار تومان فروخته می‌شد.

 • کاهش قیمت سکه در بازار

  کاهش قیمت سکه در بازار

  بازار آزاد امروز (یکشنبه هفتم آذرماه) شاهد کاهش قیمت انواع سکه و رشد ناچیز قیمت طلا بود.

 • روز آرام طلا و سکه در بازار

  روز آرام طلا و سکه در بازار

  قیمت انواع سکه و طلا امروز (شنبه ششم آذرماه) نوسان کمی داشتند به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۱۹هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته ۱۲ میلیون و ۶۳۳ هزار تومان قیمت خورده بود.

 • رشد قیمت طلا و سکه در بازار

  رشد قیمت طلا و سکه در بازار

  قیمت انواع سکه و طلا امروز (چهارشنبه)صعودی بود به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۱۸۱ هزار تومان رشد نسبت به روز گذشته ۱۲ میلیون و ۶۹۶ هزار تومان قیمت خورده بود.

 • کاهش قیمت‌ها در بازار سکه و ارز

  کاهش قیمت‌ها در بازار سکه و ارز

  قیمت تمامی انواع سکه و طلا امروز (سه شنبه)و بدنبال ریزش در بازار جهانی طلا کاهشی بود به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۸۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته ۱۲ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان قیمت خورده بود.

 • روز آرام در بازار سکه و طلا

  روز آرام در بازار سکه و طلا

  بازار سکه و طلا امروز(دوشنبه) روز آرامی را پشت سر گذاشت به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۳۰ هزار تومان رشد نسبت به روز گذشته ۱۲ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان معامله می‌شد.

 • روز آرام بازار سکه و طلا

  روز آرام بازار سکه و طلا

  طلا و سکه روزی آرام را در بازار آزاد سپری کردند و با وجود رشد قیمت سکه امامی، نیم سکه و ربع سکه با افت قیمت همراه بودند.

 • افت قیمت سکه و طلا در بازار

  افت قیمت سکه و طلا در بازار

  قیمت تمامی انواع طلا و سکه امروز(شنبه) در بازار آزاد با افت همراه بود به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۲۷ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته ۱۲ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان به فروش می‌رسید.

 • روز آرام بازار سکه و طلا

  روز آرام بازار سکه و طلا

  بازار سکه و طلا روز آرامی را پشت سر گذاشت به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز(چهارشنبه)با ۲۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته ۱۲ میلیون و ۵۹۵ هزار تومان به فروش می‌رسید.

 • روز آرام بازار طلا و سکه

  روز آرام بازار طلا و سکه

  بازار سکه و طلا امروز(سه شنبه)، روز آرامی را پشت سر گذاشت و همزمان با رشد سکه طرح جدید و قدیم، قیمت نیم سکه و ربع سکه با کاهش همراه بود.

 • کاهش ۱۱۰ هزار تومانی قیمت سکه

  کاهش ۱۱۰ هزار تومانی قیمت سکه

  بازار آزاد امروز (دوشنبه) شاهد کاهش قیمت انواع طلا و سکه بود به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۱۱۰ هزار تومان افت نسبت به روز گذشته ۱۲ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان داد و ستد می شد.

 • کاهش ۶۰ هزار تومانی قیمت سکه

  کاهش ۶۰ هزار تومانی قیمت سکه

  بازار آزاد امروز (یکشنبه)شاهد کاهش قیمت انواع طلا و سکه بود به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۶۰ هزار تومان افت نسبت به روز گذشته ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان داد و ستد می شد.

 • جهش ۲۲۵ هزار تومانی قیمت سکه

  جهش ۲۲۵ هزار تومانی قیمت سکه

  بازار طلا و سکه امروز(شنبه) جهشی بود به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۲۲۵ هزار تومان رشد نسبت به روز گذشته۱۲ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان به فروش می‌رسید.

 • افزایش قیمت سکه و طلا

  افزایش قیمت سکه و طلا

  قیمت تمامی انواع سکه و طلا امروز(چهارشنبه) با افزایش همراه بود به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی با ۳۵ هزار تومان افزایش ۱۲ میلیون و ۲۴۵ هزار تومان به فروش می‌رسید.

 • افزایش قیمت طلا و سکه

  افزایش قیمت طلا و سکه

  بازار آزاد امروز (دوشنبه)شاهد رشد قیمت سکه و طلا بود به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی با ۷۵ هزار تومان رشد نسبت به روز گذشته ۱۲ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان قیمت خورده بود.

 • رشد قیمت طلا و سکه

  رشد قیمت طلا و سکه

  بازار آزاد امروز (یکشنبه)شاهد رشد قیمت طلا بود و به جز سکه طرح قدیم، تمامی انواع سکه با افزایش قیمت همراه بودند.

 • رشد قیمت طلا و سکه در بازار

  رشد قیمت طلا و سکه در بازار

  بازار آزاد امروز (شنبه)شاهد رشد قیمت انواع طلا و سکه بود به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی با ۴۰ هزار تومان رشد نسبت به روز گذشته ۱۱ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شد.

 • رشد قیمت طلا و سکه در بازار

  رشد قیمت طلا و سکه در بازار

  بازار آزاد امروز (چهارشنبه)شاهد رشد قیمت انواع طلا و سکه بود به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۵۵ هزار تومان رشد نسبت به روز گذشته ۱۱ میلیون و ۸۵۵ هزار تومان قیمت خورده بود.

 • افت قیمت طلا و سکه در بازار

  افت قیمت طلا و سکه در بازار

  بازار آزاد امروز (سه شنبه)شاهد افت قیمت انواع طلا و سکه بود به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۳۰هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته، ۱۱ میلیون و ۸۰۳ هزار تومان فروخته می‌شد.

 • رشد قیمت طلا و سکه

  رشد قیمت طلا و سکه

  انواع سکه و طلا امروز(دوشنبه)در بازار آزاد با رشد قیمت مواجه بودند به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۳۵ هزار تومان رشد نسبت به روز گذشته ۱۱ میلیون و ۸۴۵ هزار تومان قیمت خورده بود.

 • کاهش قیمت تمامی انواع سکه

  کاهش قیمت تمامی انواع سکه

  بازار آزاد امروز(یکشنبه)شاهد کاهش قیمت تمام انواع سکه بود به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۶۰ هزار تومان افت نسبت به روز گذشته ۱۱ میلیون و ۸۱۶ هزار تومان معامله می‌شد.

 • کاهش ۷۰ هزار تومانی قیمت سکه

  کاهش ۷۰ هزار تومانی قیمت سکه

  بازار سکه و طلا امروز(شنبه) روند آرامی را پشت سر گذاشت و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی با ۷۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز جمعه ۱۱ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان معامله می‌شد.

 • رشد قیمت سکه و طلا در بازار

  رشد قیمت سکه و طلا در بازار

  بازار آزاد امروز (چهارشنبه)شاهد رشد قیمت انواع سکه و طلا بود به نحوی که هر سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۷۴ هزار تومان رشد نسبت به روز گذشته ۱۱ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان قیمت خورده بود.

 • کاهش قیمت سکه و طلا

  کاهش قیمت سکه و طلا

  قیمت سکه و طلا در بازار آزاد امروز (سه شنبه)با کاهش همراه بود به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۳۵ هزار تومان افت نسبت به روز گذشته ۱۱ میلیون و ۸۵۵ هزار تومان معامله می‌شد.

 • کاهش ۲۵ هزار تومانی قیمت سکه

  کاهش ۲۵ هزار تومانی قیمت سکه

  هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز(دوشنبه) و در بازار آزاد با ۲۵ هزار تومان افت نسبت به روز گذشته ۱۱ میلیون و ۹۰۳ هزار تومان خرید و فروش می‌شد.

 • افزایش قیمت سکه و طلا در بازار

  افزایش قیمت سکه و طلا در بازار

  بازار آزاد امروز (شنبه)شاهد رشد قیمت تمام انواع سکه و طلا بود به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۱۱۰ هزار تومان رشد نسبت به روز گذشته ۱۱ میلیون و ۹۱۵ هزار تومان به فروش می‌رسید.

 • کاهش قیمت انواع سکه و طلا

  کاهش قیمت انواع سکه و طلا

  قیمت سکه و طلا امروز (چهارشنبه) و با وجود رشد نرخ انس در بازارهای جهانی کاهشی بود و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی با ۲۵ هزار تومان افت نسبت به روز گذشته ۱۱ میلیون و ۷۳۳ هزار تومان خرید و فروش می‌شد.

 • افزایش قیمت طلا و سکه در بازار

  افزایش قیمت طلا و سکه در بازار

  بازار آزاد امروز(سه شنبه) شاهد رشد قیمت انواع سکه و طلا به دلیل افزایش ۱۵ دلاری انس طلا بود به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۱۴۴ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته ۱۱ میلیون و ۷۵۷ هزار تومان فروخته می‌شد.