نشست کمیته های تخصصی اتاق اکو در آنکارا برگزار شد

نشست کمیته های تخصصی اتاق بازرگانی و صنعت اکو در آنکارا پایتخت ترکیه با حضور نمایندگان اتاق های ایران، پاکستان، ترکیه، افغانستان، آذربایجان و قزاقستان به همراه اتاق اکو و نماینده دبیرخانه اتاق اکو در تهران برگزار شد. نخستین نشست به کمیته حمل و نقل اتاق اکو مربوط بود

به گزارش اگزیم نیوز به نقل از روابط عمومی اتاق ایران، میان محمد ادریس، رئیس اتاق اکو در این نشست به نکاتی در خصوص اقتصاد پاکستان و نقش آن در منطقه اکو اشاره کرد .

در ادامه آکچا دبیرکل اکو نیز ضمن اشاره به سهم 8 درصدی تجارت درون منطقه ای از کل تجارت خارجی منطقه اکو در سال 2014 ، خواستار ارتقای تجارت درون منطقه ای در اکو و همچنین اجرائی شدن چشم انداز 2025 اکو گردید.

مهمت کیلکیش، رئیس کمیته حمل و نقل از اتاق ترکیه پروژه های مهم جاری در منطقه اکو در حوزه حمل و نقل از جمله قطار باری تهران، استانبول،اسلام آباد پرداخته و نکاتی را در خصوص لزوم فعالسازی و بهره برداری از این پتانسیلها را مورد تاکید قرار داد.

در ادامه نماینده اتاق اکو به تشریح لزوم بهره برداری از پتانسیلهای حمل و نقل ریلی برای اتصال کشورهای محصور در خشکی به خصوص کشورهای آسیای میانه به آبهای آزاد در خلیج فارس و همچنین آخرین وضعیت پیوستن پاکستان و افغانستان به کنوانسیون تیر پرداخت.

در این جلسه که هیاتی از کمیته ایرانی اتاق اکو نیز حضور داشت، سلیمی نایب رئیس کمیته ایرانی اتاق اکو طی سخنانی به اهمیت توسعه حمل و نقل و نقش آن در کاهش قیمت تمام شده کالاهای تولیدی منطقه پرداخته و خواستار فعالسازی قطار باری اکو (ITI) و سایر کریدورهای ریلی منطقه برای توسعه تجارت درون منطقه ای بین کشورهای عضو و جدیت این کشورها در اجرائی شدن موافقتنامه و مصوبات اجلاس منطقه ای گردیده و به کشورهای افغانستان و آذربایجان به سبب پیوستن به کنوانسیون تیر تبریک گفت.

در ادامه نماینده اتاق افغانستان اهمیت حمل و نقل و نقش برجسته آن در اقتصاد جهانی و مواردی از جمله تسهیل صدور روادید و ایجاد ویزا استیکر اکو را مورد اشاره قرار داد. همچنین نماینده دبیرخانه اکو در تهران نیز به امضای موافقتنامه پروتکل الحاقی موافقتنامه تسهیل ویزای اکو از سوی ایران، پاکستان و افغانستان و تصویب آن از سوی افغانستان اشاره و خواستار تصویب آن از سوی دو کشور دیگر امضا کننده شد.

میان محمد ادریس نیز در این جلسه با اشاره به ویزا استیکر سارک که بین 7 کشور در حال اجرا است از کشورهای عضو اکو خواست از این الگو پیروی کرده و ویزا استیکر اکو را اجرائی کنند.

در ادامه محمرضا کرباسی، دبیرکل کمیته ایرانی اتاق اکو خواستار تعیین شرکت بازاریاب پاکستان برای توسعه این مسیر و همچنین تشکیل کمیته سه جانبه سه کشور مسیر برای حل و فصل مشکلات از جمله نبود کانتینر کافی برای انتقال در پاکستان برای فعالسازی قطار باری اکو و همچنین تسهیل صدور روادید برای تجار، بازرگانان و رانندگان ترانزیت اکو شد.

در این جلسه نماینده قرقیزستان نیز گزارشی از اهمیت اجرایی شدن پروژه خط آهن چین به قرقیزستان و طرح بندر عباس –آلماتی و همچنین نقش این خطوط در اتصال منطقه اکو به سایر مناطق از جمله روسیه و برقراری ارتباط بین این بازارها ارائه داد.

در ادامه سلسله نشست های کمیته های تخصصی اکو، کمیته رتبه بندی تجاری اتاق اکو تشکیل شد.

در این نشست نمایندگان اتاقهای ایران، پاکستان، ترکیه، افغانستان، آذربایجان و قزاقستان بهمراه اتاق اکو و نماینده دبیرخانه اکو در تهران حضور داشتند.

فروزانفرد از کمیته رتبه بندی اکو به ارائه گزارشی دربارهفعالیتهای این کمیته پرداخت و چشم انداز فعالیتها و اهداف این کمیته دائر بر تسهیل تجارت ، اهدای امتیازات ویژه به تجار و بازرگانان برتر منطقه اکو و همچنین تجربه اتاق ایران در رتبه بندی اعضای این اتاق را تشریح کرد.

اتاق افغانستان پیشنهاد کرد که موضوع رتبه بندی و معرفی شرکتها برای این امر با صلاحدید و تحت مدیریت اتاقهای ملی کشورهای عضو انجام گردد.

نماینده کمیته ایرانی اتاق اکو نیز به تشریح مزایای رتبه بندی از جمله تسهیل در انتخاب برای گیرندگان خدمات و محصولات از شرکتهای هدف و همچنین تسریع در اعطای تسهیلات از سوی موسسات پولی و مالی بین المللی در صورت انجام رتبه بندی با توجه به تجربه بین المللی پرداخت و آن را موجب توسعه تجارت و سرمایه گذاری درون منطقه ای اکو دانست.

در ادامه نماینده اتاق اکو خواستار همانندسازی مقررات رتبه بندی در کلیه کشورهای عضو و شفاف سازی در خصوص معیارهای رتبه بندی در این کشورها شد. وی تاکید کرد: باید کمیته فنی متشکل از متخصصین رتبه بندی برای ارائه گزارش به نشست بعدی کمیته رتبه بندی درباره زیرساختها و امکانات موجود در منطقه اکو ایجاد شود.

نماینده اتاق ترکیه نیز به تشریح برخی از ویژگیهای رتبه بندی شرکتها از جمله کاهش سطح فساد و شفافیت مالی و همچنین ساده سازی سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران بالقوه در شرکتهای منطقه اکو و همچنین تجربه کشور متبوع خود پرداخت و خواستار هماهنگ سازی مقررات کشورهای مختلف در خصوص رتبه بندی ، تلاش برای محرمانه ماندن اطلاعات کشورهای مورد رتبه بندی و هم اندیشی کشورهای عضو در خصوص مطالعه تطبیقی معیارهای رتبه بندی برای هماهنگی بین کشورها و فعالسازی رتبه بندی اتاق اکو شده و خاطر نشان کرد که در حال حاضر پنج کشور عضو دارای بنگاههای رتبه بندی هستند.

فروزانفرد نماینده کمیته رتبه بندی اکو نیز در جلسه خواستار حضور متخصصان و موسسات رتبه بندی کشورهای عضو در جلسات این کمیته برای نیل به اهداف از پیش تعریف شده این کمیته در توسعه همکاری های منطقه ای در زمینه توسعه رتبه بندی اکو و تشکیل یک کمیته تخصصی و حرفه ای رتبه بندی اکو برای تحقق این امر شد.

اتاق پاکستان نیز خواستار همکاری اتاقهای بازرگانی در زمینه رتبه بندی در درجه اول و رایزنی با مقامات در خصوص آماده سازی مقررات مربوطه پس از انجام این گونه همکاری ها و همچنین استفاده از امکانات به روز از جمله شبکه های اجتماعی برای تبادل اطلاعات بین اتاقهای عضو شد.

گفتنی است، مقرر گردید نشست کمیته فنی رتبه بندی به میزبانی اتاق ایران در تهران برای بررسی تخصصی با حضور متخصصان کشورهای عضو پیش از برگزاری نشست بعدی اتاق اکو برگزار گردد.

سپس کمیته تسهیل تجاری اتاق اکو با حضورنمایندگان اتاقهای ایران، پاکستان، ترکیه، افغانستان، آذربایجان و قزاقستان بهمراه اتاق اکو و نماینده دبیرخانه اکو در تهران تشکیل شد.

در این جلسه اتاق اکو به ارائه گزارشی در خصوص فعالیتهای این کمیته پرداخت و سپس روسای هیاتهای شرکت کننده گزارش فعالیتهای خود را به جلسه ارائه کردند.

نماینده اتاق ترکیه با تشریح روندهای اقتصاد جهانی از جمله چالشهای پیش روی اقتصاد جهانی و پیش شرطهای توسعه همکاریهای منطقه ای،ایجاد زیرساختهای قانونی و مقرراتی برای توسعه همکاری ها و تقویت فعالیت های ترانزیتی، حمل ونقل و همچنین تسهیل روند عبور از مرزها در راستای توسعه تجارت درون منطقه ای و اجرائی شدن توافقنامه ها مانند موافقتنامه تجاری اکو (اکوتا) عنوان کرد: اکو با داشتن 6 درصد جمعیت جهان کمتر از 3 درصد تجارت جهانی را در اختیار دارد که این امارها قابل قبول نیست.

کمیته ایرانی اتاق اکو با اشاره به ضرورت گشودن بازارهای منطقه به روی کشورهای عضو برای توسعه تجارت درون منطقه ای تا سطح 15 درصد از کل تجارت خارجی منطقه ، در نظر گرفتن اهداف سالانه برای رشد توسعه درون منطقه ای ، رصد توسعه تجارت این حوزه ارائه و راه حل مناسب برای این معضلات را ضروری دانست.

نماینده اتاق افغانستان نیز اشاره ای به وضعیت حمل و نقل این کشور کرد و اجرای پروژه های توسعه حمل و نقل منطقه ای با استفاده از تخصص موجود در کشورهای منطقه را ضروری ارزیابی کرد.

در ادامه، کمیته ایرانی اتاق اکو به عدم ارائه پیوست فهرست کالاهای مشمول از طرف تاجیکستان برای اجرائی شدن موافقتنامه اکوتا اشاره و با ارائه پیشنهادی درخواست کرد که اتاقهای کشورهای عضو موضوع را به دولتهای متبوع اعلام کنند تا اقدام مقتضی در این خصوص صورت پذیرد.

دبیرخانه اکو با اعلام وصول پیشنهاد جدید ایران برای تدوین فهرست کالاهای مشمول که در اجلاس همکاریهای اکوتا مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت به تشریح اهم مصوبات اخیر اجلاس شورای برنامه ریزی منطقه ای اکو در تهران پرداخت.

درادامه موضوع برگزاری مجمع موسسات پولی و مالی خصوصی و دولتی کشورهای عضو اکو با هماهنگی بانک توسعه و تجارت اکو مطرح و کمیته ایرانی اتاق اکو پیشنهاد کرد که برگزاری این نشست در محل دفتر مرکزی بانک توسعه تجارت اکو در استانبول با حضور نماینده بانک توسعه و تجارت اکوبررسی شود.

کد خبر 1776

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 7 =