دوربرگردان شاخص بهای تولیدکننده در اسفندماه

شاخص بهای تولیدکننده در دوازده ماه منتهي به اسفند ماه ۹۴ نسبت به دوازده ماه منتهي به اسفند ماه ۱۳۹۳ به‌ میزان ۴.۹ درصد رسیده است؛ آمار منتشر شده در گزارش بانک مرکزی را به همراه تحلیل اگزیم نیوز از روند این شاخص در سال ۹۴ را در ادامه می خوانید

شاخص بهای تولیدکننده در دوازده ماه منتهي به اسفند ماه 94 نسبت به دوازده ماه منتهي به اسفند ماه 1393 به‌ میزان 4.9 درصد رسیده است؛ آمار منتشر شده در گزارش بانک مرکزی را به همراه تحلیل اگزیم نیوز از روند این شاخص در سال 94 را در ادامه می خوانید

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز، خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده اسفندماه در ایران  که توسط بانک مرکزی منتشر شده است براساس سال پایه  90 بصورت زیر بوده است:

براساس این گزارش، شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در اسفند ماه 94 به عدد 215.8 رسيد که نسبت به ماه قبل 0.6درصد افزايش داشته است. شاخص مذکور همچنین در اسفند ماه 94 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 3.5 درصد افزایش داشته که نسبت به آمار ماه گذشته 0.1 درصد بیشتر افزایش پیدا کرده است. 

با مشاهده ارقام افزایشی شاخص بهای تولیدکننده در آخرین ماه سال 94 گفته می شود که هزینه های تولید در این ماه نسبت به ماه قبل افزایش یافته است؛ همچنین با توجه به خاصیت پیش نگر بودن تورم تولیدکننده بنظر می رسد احتمال افزایش سطح قیمت ها در سال جدید و کاهش مجدد شیب نزولی تورم بیشتر شده باشد که البته منافاتی با سیر آهسته کاهش تورم نسبت به دوره های قبل و خروج از رکود اقتصادی نخواهد داشت  چراکه به اعتقاد برخی کارشناسان به دلیل حاکم شدن فضای رکود در بخش تولید کشور، تورم در این بخش افزایش چندانی نداشته است، اما کاهش سطح تولید و کمبود عرضه ممکن است تورم مصرف کننده را مجددا افزایش دهد.

 

مرور آمار تورم تولیدکننده در سال 94

بررسی آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در ماه های سال 94 نشان می دهد، شاخص بهای تولیدکننده در ایران در اسفند ماه سال 93 به عدد ۲۰۸.۵ رسیده بود، نسبت به ماه قبل آن ۰.۴ درصد افزایش داشته و در فروردین 94 به عدد209.0 رسيد که نسبت به ماه قبل0.2 درصد افزایش را نشان می دهد؛ بر این اساس آغاز سال 94 با تجربه روند افزایشی در شاخص بهای تولیدکننده و به عبارتی هزینه های فزاینده تولید همراه بوده است.

همچنین، رقم این شاخص در فروردين ماه 94 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 8.9  درصد افزایش داشته است و در دوازده ماه منتهي به فروردين ماه 94 نسبت به دوازده ماه منتهي به فروردين ماه 1393 نیز به‌ میزان14.1 درصد افزایش نشان داده است.

به گزارش اگزیم نیوز از آمارهای ماهانه شاخص های بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده در دومین ماه سال به عدد 211.1 رسید و نسبت به ماه قبل به میزان 1.0 درصد بالا رفت و شتاب افزایشی بیشتری از ماه گذشته را تجربه نمود.

همچنین شاخص مزبور نسبت به ماه مشابه سال گذشته معادل 6.0 درصد افزایش و در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت نیز نسبت به دوازده ماه منتهی به سال اردیبهشت سال قبل معادل 12.9 درصد افزایش نشان داده است.

آمار منتشر شده در آخرین ماه از بهار 94 نیز نشان می دهد که شاخص بهای تولیدکننده در خرداد به عدد ۲۱۴.۷ رسيد که نسبت به ماه قبل ۱.۷ درصد افزايش داشته است.

شاخص مذکور در خرداد ماه ۱۳۹۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۷.۵ درصد افزایش داشته و در دوازده ماه منتهي به خرداد ۱۳۹۴ نسبت به دوازده ماه منتهي به خرداد ماه ۱۳۹۳ به‌میزان ۱۲.۰ درصد افزایش نشان می‌‌دهد.

براساس آمارهای منتشر شده رقم این شاخص در تير ماه 94 به عدد214.3 رسيد و نسبت به ماه قبل0.2 درصد کاهش يافت؛ لذا تیرماه 94 اولین آمار کاهشی در تورم ماهانه تولیدکننده این سال را بعد از 4 ماه به ثبت رساند.

این شاخص در تير ماه 94 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل5.7  درصد و نسبت به دوازده ماه منتهي به تير ماه 93 به‌میزان11.1 درصد افزایش نشان می‌‌دهد.

در مرداد ماه94 نیز رقم شاخص بهای تولیدکننده به 216.1 رسید و نسبت به ماه قبل معادل 0.8 درصد افزایش یافت در حالی که در تیر ماه 0.2 درصد کاهش نشان داده بود. این شاخص نسبت به ماه مشابه سال گذشته برابر 5.6 درصد افزایش داشته است و نسبت به 12 ماه منتهی به مرداد 93 معادل 10.2 درصد افزایش نشان می‌دهد.

لازم به ذکر است که شاخص مذکور همچنین طی 5 ماه اول سال جاری به میزان 6.7 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافت و سیگنال پیش نگری افزایش سطح قیمت ها در نتیجه افزایش هزینه های تولید سال 94 را در پی داشت.

توجه به این نکته دارای اهمیت است که با وجود مسیر افزایشی کم شتاب هزینه های تولید در این سال، تورم کالاهای مصرفی همچنان به روند کاهشی خود ادامه داده و افزایش هزینه های تولیدکننده به دلایلی از جمله ثبات رکودی تولید به تورم مصرف کننده منجر نشد.

شاخص بهای تولیدکننده در ایران در شهریور ماه 1394 به عدد 215.5 رسید و نسبت به ماه قبل معادل 0.3 درصد پایین آمد در حالی که در مرداد ماه برابر 0.8 درصد افزایش نشان داد. شاخص مزبور نسبت به ماه مشابه سال گذشته به میزان 4.6 درصد افزایش داشته است.

طبق بررسی بانک مرکزی، شاخص مذکور، طی شش ماه اول سال جاری معادل 6.3 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافت.

شاخص بهای تولید کننده در ایران، در دوازده ماه منتهی به شهریور ماه 1394 نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریور ماه 1393 برابر 9.3 درصد افزایش نشان می‌دهد. سپس در مهرماه  به عدد 216 رسيد و نسبت به ماه قبل 0.2 درصد افزايش یافت. شاخص مذکور در مهرماه 94 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 4.5 درصد افزایش يافت.

همچنین شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در آبان ماه 94 نیز  ثابت ماند و نسبت به ماه قبل بدون تغيير بود.
این شاخص در آبان ماه 94 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل  3.9 درصد افزایش داشته است که شیب کاهنده افزایش تورم تولیدکننده در آمار سالانه را نشان می دهد.

شاخص بهای تولیدکننده در آذرماه 94 نشان می‌دهد که این شاخص در پایان به عدد 216.3 رسید و نسبت به ماه قبل برابر 0.1 درصد بالا رفت. شاخص مزبور نسبت به ماه مشابه سال گذشته به میزان 3.4 درصد افزایش یافت و در ادامه کاهنده بودن مسیر افزایش تورم قرار گرفت.

طبق محاسبات بانک مرکزی، شاخص مذکور، طی 9 ماه اول سال جاری معادل 5.5 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافته است.

همچنین شاخص بهای تولید کننده در 12 ماه منتهی به آذرماه 94 نسبت به دوازده ماه منتهی به آذرماه 1393 برابر 7.0 درصد افزایش نشان می‌دهد.

طبق آمارهای منتشر شده بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده در دی ماه 94 به عدد 215 رسيده بود که نسبت به ماه آذر 0.6 درصد کاهش را تجربه کرده است؛ همچنین شاخص بهای تولیدکننده در بهمن ماه به عدد 214.6 رسيد که با کاهش شیب نزول تورم در آمار ماهانه نسبت به ماه قبل تجربه 0.2 درصد کاهش را ثبت نموده است؛ این شاخص در اسفندماه با 6 درصد افزایش نسبت به ماه قبل به 215.8 رسید و یک سیکل بازگشتی به سمت افزایش شاخص را بعد از دو ماه ثبت نمود.

بررسی گزارشات بانک مرکزی همچنین نشان می دهد شاخص مذکور در بهمن ماه 94 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 3.4 درصد افزایش داشته است.

شاخص تورم تولیدکننده همچنین در دوازده ماه منتهي به بهمن ماه 94 نسبت به دوازده ماه منتهي به بهمن ماه 1393 به‌میزان 5.5 درصد افزایش نشان می‌‌دهد که این تغییر 12 ماهه در اسفندماه 94 به رقم 4.9 و عدد کمتر از 5 درصد کاهش یافته است؛ لذا می توان نتیجه گرفت که روند کاهشی تورم  تولیدکننده در شاخص 12 ماهه آن می تواند سیگنال خوبی برای رونق تولید و خروج از رکود اقتصاد به همراه کنترل سطح قیمت ها در سال 95 باشد.

لازم به ذکر است تداوم مسیر کاهشی تورم تولیدکننده در آمار ماهانه و 12 ماهه سال 94 در تمامی ماه های سال حاکی از همسویی کاهش تورم تولیدکننده و مصرف کننده بطور کلی دارد و امید می رود در سال 95 نیز کاهش هزینه های تولید از یکسو و ادامه مسیر کاهش تورم مصرف کننده از سویی دیگر موجب رونق تولید و اقتصاد و درمان پدیده مزمن رکود تورمی در کشور شود.

 

کد خبر 6039

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 7 + 3 =