گزارش تجمیعی عملکرد تسهیلات ارزی و ریالی از محل منابع صندوق تا پایان آذرماه ۹۶

گزارش تجمیعی عملکرد تسهیلات ارزی و ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی از ابتدای تأسیس تا پایان آذرماه ۱۳۹۶ منتشر شد

به گزارش اگزيم نيوز به نقل از صندوق توسعه ملی؛ گزارش تجمیعی عملکرد تسهیلات ارزی و ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی از ابتدای تأسیس تا پایان آذرماه 1396 از طریق وبسایت این نهاد مهم اقتصاد کلان کشور در دسترس عموم قرار گرفت.

 این گزارش حاوی اطلاعات تفکیکی و تجمیعی از عملکرد صندوق توسعه ملی تا پایان آذرماه سال جاری است.

عملکرد تسهیلاتی پرداختی از منابع صندوق توسعه ملی در دو فصل با موضوع تسهیلات ارزی و تسهیلات ریالی به صورت فصیلی ارائه شده است.

گفتنی است؛ استفاده‌کنندگان از تسهیلات صندوق توسعه ملی فعالان اقتصادی بخش خصوصی (اشخاص حقیقی و حقوقی)، بخش تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی هستند.

تسهیلات ارزی پرداخت شده از محل منابع صندوق توسعه ملی

بخش عمده از تسهیلات ارزی پرداخت شده از منابع صندوق توسعه ملی بر اساس مفاد بند «خ» اساسنامه و با عاملیت بانک‌های طرف قرارداد پرداخت شده است. مبلغ کل تسهیلات ارزی پذیرش شده توسط صندوق (اعلام وصول شده)، تا انتهای آذر ماه سال 1396، معادل 36.269 میلیون دلار بوده است؛ از این مقدار تقاضای پذیرش شده، معادل 34.469 میلیون دلار، به مرحله تخصیص ارز (صدور مسدودی به بانک مرکزی) رسیده است، و از مجموع تسهیلات ارزی مسدود شده معادل 19.864 میلیون دلار به بخش خصوصی، معادل 101 میلیون دلار به طرح‌های بخش تعاون و معادل 14.504 میلیون دلار به طرح‌های بنگاه‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی اختصاص یافته است. از کل مبلغ مسدود شده برای پرداخت تسهیلات از طریق قراردادهای عاملیت ارزی، مبلغ 13.427 میلیون دلار با همکاری بانک‌های عامل و بانک مرکزی ج.ا.ایران به مرحله پرداخت رسیده است.

11 میلیارد دلار تسهیلات تخصیص یافته به حوزه آب و خاک و کشاورزی

علاوه بر تسهیلات تخصیص یافته از طریق قراردادهای عاملیت پیش گفته، معادل 11 میلیارد دلار برای اعطای تسهیلات جهت اجرای طرح‌های ملی مربوط به حوزه آب، خاک و کشاورزی اختصاص یافته است. تا تاریخ 30/09/1396 مبالغ مسدودی مربوط به این طرح‌ها عبارت‌ است از: معادل 8 میلیارد دلار برای طرح‌های مهار و تنظیم آب‌های کشور، معادل مبلغ 5/1 میلیارد دلار برای طرح‌های احیاء و توسعه اراضی کشاورزی استان‌های خوزستان و ایلام، معادل مبلغ 500 میلیون دلار برای طرح‌های انتقال آب به اراضی سیستان، معادل مبلغ 500 میلیون دلار برای طرح‌های آبیاری تحت فشار و معادل مبلغ 500 میلیون دلار برای طرح‌های آبرسانی به روستاها.

تسهیلات ارزی از محل سپرده گذاری ارزی در بانک های عامل

بخش دیگری از منابع ارزی صندوق توسعه ملی به سپرده‌گذاری در بانک‌های عامل اختصاص یافته است تا بانک‌های سپرده‌پذیر از طریق اعطای تسهیلات این منابع را به طرح‌ها و فعالیت‌های مرتبط تخصیص دهند. تا تاریخ 30/09/1396، مبلغ سپرده‌گذاری‌های انجام شده در بانک‌‌های عامل معادل با 6.739 میلیون دلار بوده است و میزان سپرده‌های فعال از مجموع سپرده‌گذاری‌های ارزی انجام شده، در تاریخ 30/09/1396،  مبلغ 6.381 میلیون دلار می‌باشد. (با احتساب سپرده‌گذاری‌های انجام شده در راستای اجرای ماده (8) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2))

سپرده گذاری در بانک ها به منظور حمایت از صدور کالا و خدمات فنی و مهندسی ایرانی

در سال 1396 و در اجرای ماده (8) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، که به استناد آن به صندوق اجازه داده شده است با رعایت قوانین مربوط به ‌منظور صدور ضمانتنامه یا تأمین نقدینگی برای پیش‌پرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران خصوصی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند و یا شرکت‌هایی که موفق به صدور کالا یا خدمات فنی مهندسی می‌شوند، در بانک‌های داخل و خارج سپرده‌گذاری ارزی نماید، و باتوجه به درخواست‌های واصله از بانک‌ها، 6 فقره قرارداد سپرده‌گذاری مجموعاً به مبلغ 400 میلیون دلار، جهت امضاء به بانک‌های کشاورزی، پست بانک، پارسیان، تجارت، سامان و صنعت و معدن ارسال گردیده است. تا تاریخ تنظیم این گزارش، تنها بانک‌های کشاورزی، پست بانک و پارسیان نسبت به بازگردانی نسخ امضا شده قراردادها اقدام نموده‌اند که وجه قراردادهای پست بانک و کشاورزی (مجموعاً یکصد میلیون دلار) به حساب معرفی شده بانک، واریز گردیده است. بنظر می‌رسد سایر بانک‌های مرتبط، در پی آن هستند تا ابتداء متقاضیان واجد شرایط را شناسایی کنند و متناسب با تقاضاهای واقعی موضوع ماده (8) قانون فوق‌الذکر اقدام نمایند تا هزینه سپرده‌ ارزی بدون تقاضای موجهی را عهده‌دار نگردند.

تسهیلات ریالی پرداخت شده از محل منابع صندوق توسعه ملی

از ابتدای تأسیس صندوق، بخشی از منابع بر اساس تکالیف قانونی به تسهیلات ریالی اختصاص یافته است. این تسهیلات تا انتهای سال 1393 از طریق انعقاد قرارداد عاملیت ریالی با بانک‌های عامل پرداخت شده است و از ابتدای سال 1394 و در اجرای حکم ماده 52 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، صندوق نسبت به سپرده‌گذاری ریالی در بانک‌های دولتی و خصوصی جهت اعطای تسهیلات ریالی به طرح‌های اقتصادی موضوع این حکم، اقدام نموده است. به بیانی صندوق صرفاً به توزیع سپرده‌های ریالی اقدام می‌کند و نقشی در تخصیص موردی تسهیلات به طرح‌ها و فعالیت‌ها ندارد و مسئولیت این کار (در چارچوب شرایط و ضوابط تعیین شده) به عهده بانک‌های سپرده‌پذیر می‌باشد.

تسهیلات پرداخت شده از محل قرارداد عاملیت ریالی

از محل قراردادهای عاملیت ریالی، مبلغ 118.839 میلیارد ریال به طرح‌ها و پروژه‌هایِ معرفی شده از طرف بانک‌های عامل، اختصاص یافته است که تا پایان آذر 1396، از مجموع مبلغ 118.839 میلیارد ریال پرداختی به بانک‌ها، مبلغ 70.661 میلیارد ریال به صندوق بازپرداخت شده و از اصل مبالغ پرداختی به بانک‌ها، مبلغ 48.178 میلیارد ریال نزد بانک‌ها به عنوان تسهیلات جاری باقیمانده است.

تسهیلات پرداخت شده از محل سپرده گذاری ریالی در بانک ها

همچنین از ابتدای سال 1396 تا تاریخ 30/09/1396، در اجرای حکم ماده 52 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، صندوق نسبت به سپرده‌گذاری در بانک‌های دولتی و خصوصی جهت اعطای تسهیلات ریالی به طرح‌های اقتصادی، اقدام نموده است. میزان سپرده‌گذاری‌های انجام شده توسط صندوق در بانک‌های دولتی و خصوصی در بازه 9 ماه ابتدایی سال جاری، جمعاً برابر 80.594 میلیارد ریال بوده است که بر این اساس سرجمع سپرده‌گذاری‌های انجام شده از ابتدای سال 1394 تا تاریخ 30/09/1396، مبلغی معادل 191 هزار میلیارد ریال می‌باشد.

از این میزان، در تاریخ 30/09/1396 مجموعاً 122 فقره قرارداد جمعاً به مبلغ 97.124 میلیارد ریال جهت تخصیص تسهیلات به متقاضیان دارای اعتبار (فعال) بوده‌اند. (مانده قابل تخصیص از محل این قراردادهای فعال در تاریخ 30/09/1396، مجموعاً مبلغ 60.990 میلیارد ریال می‌باشد)

همچنین بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه مدیریت فرآیند تسهیلات صندوق توسط بانک‌ها، در 9 ماهه اول سال 1396 از محل قراردادهای فعال (تمام قراردادهای منعقد شده در نه ماهه‌ی ابتدایی سال 1396 و قراردادهای منعقده قبلی که در نه ماهه ابتدایی سال 1396 فعال بوده‌اند)، مبلغی بالغ بر 5/48 هزار میلیارد ریال به متقاضیان اختصاص یافته است که سرجمع این مبلغ از ابتدای سال 1394 تا پایان آذر ماه سال 1396، مجموعاً به میزان 94 هزار میلیارد ریال می‌باشد.

 

نسخه کامل این گزارش از اینجا قابل دریافت است.

کد خبر 23306

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 5 =